Přihlášení

FlexDog Podmínky použití

Úvodní informace

Tyto podmínky se vztahují k používání webové stránky www.flexdog.cz a upravují práva a povinnosti mezi obchodní společností FlexDog s.r.o., IČO: 09529128, se sídlem Mánesova 917/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, jakožto provozovatelem webové stránky a uživateli využívajícími služeb www.flexdog.cz. Uživatelem se rozumí každý návštěvník webové stránky a platí pro něj podmínky publikované k datu jeho návštěvy.  

Přístupem a používáním webové stránky www.flexdog.cz vyjadřujete souhlas se zněním podmínek používání portálu a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámil a souhlasíte s nimi. 

Základní podmínky využívání služby

Webové stránky www.flexdog.cz nejsou internetovým obchodem a neprobíhá zde prodej publikovaných produktů, prezentace veškerého zboží a služeb nemůže být právně kvalifikována jako závazná nabídka na uzavření kupní smlouvy ze strany společnosti FlexDog s.r.o.. Předmětem naší činnosti je agregace nabídek vybraných internetových obchodů na jednom místě a zprostředkování možnosti uzavřít kupní smlouvu s třetí osobou, naše společnost tedy není v pozici prodávajícího prezentovaných produktů a mezi Vámi a společností FlexDog s.r.o. nedochází k uzavření kupní či obdobné smlouvy. Ačkoli se snažíme o aktuálnost informací uvedených na našich internetových stránkách, nejsme vzhledem k charakteru služby odpovědní za správnost údajů uvedených u prezentovaných produktů (cena, skladová dostupnost, popis, vizuální provedení). Naším cílem je spojit Vás, jakožto zákazníka, s důvěryhodným internetovým obchodem, který Vám umožní nákup v žádané velikosti a kvalitě za prezentovanou cenu, avšak nemůžeme tuto skutečnost zaručit ve 100% případů. Vezměte prosím tuto skutečnost na vědomí a vždy důkladně překontrolujte na stránkách obchodu/třetí strany, na který odkazujeme, že obsah košíku a cena odpovídá Vámi zvoleným parametrům. V případě nenaplnění tohoto očekávání nenese provozovatel webové stránky www.flexdog.cz odpovědnost za nesprávnost prezentovaných informací. Současně bohužel nedokážeme zaručit nepřetržitou dostupnost webové stránky www.flexdog.cz. Důvodem občasného pozastavení či nedostupnosti naší webové stránky nebo její části může být údržba systému, výpadky na straně třetích osob, výpadky hardwaru, softwaru či zásah vyšší moci, vždy se však budeme snažit o obnovu funkčnosti našich webových stránek v plném rozsahu v co možná nejkratším čase. 

Další podmínky využívání služby

Pro plné využití služeb webové stránky potřebujeme osobní údaje, se kterými vždy nakládáme bezpečně a v souladu se zněním zásad zpracování osobních údajů publikovaných na této stránce. Jak je v podmínkách důkladně popsáno, souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, stejně jako můžete zablokovat sběr souborů cookies (zásady používání souborů cookies naleznete zde). Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a v případě zablokování sběru cookies nemusí všechny služby webové stránky www.flexdog.cz fungovat v plném rozsahu.

Obsah a technologické zpracování webové stránky www.flexdog.cz je duševním vlastnictvím společnosti FlexDog s.r.o. chráněným autorským právem a uživatel používáním webové stránky bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se výše zmíněná práva neporušit plagiátorstvím či jiným obdobným způsobem. Tento závazek se týká jak textového obsahu webu, který provozovatel neumožňuje kopírovat a publikovat na dalších stránkách, a to ani v případě překladu do dalších jazyků, tak použitých vizuálních a obrazových prvků a zdrojového kódu webových stránek. Obsah publikovaný na našich stránkách můžete využívat pouze pro soukromé informativní a striktně nekomerční účely.  

Stejně tak bere uživatel na vědomí, že není povoleno využívat nástroje či mechanismy, jejichž důsledkem by bylo omezení provozu služby dalším uživatelů, ohrožení bezpečnosti využívání webové stránky či ovlivnění výkonu serverů provozovatele portálu.

Zákaznický účet

Součástí webové stránky je uživatelský účet, jehož zřízení předchází výslovné a svobodné udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Založením uživatelského účtu získáváte možnost ukládat si oblíbené položky z katalogu produktů, nastavovat upozornění na změnu ceny či dostupnosti vámi vybraných položek, publikaci nových produktů v katalogu od Vámi sledovaných značek a dáváte nám možnost personalizovat výsledky vyhledávání na webové stránce www.flexdog.cz

Na základě výše zmíněných podmínek využívání služby si společnost FlexDog s.r.o. vyhrazuje právo při podezření na porušení těchto podmínek  Váš zákaznický účet zrušit a omezit přístup k webové stránce www.flexdog.cz

Závěrečná ustanovení

Vztahy vznikající mezi uživateli těchto stránek a společnosti FlexDog s.r.o. (a to i v případě, že se bude jednat o vztahy obsahující mezinárodní prvek) budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

Tyto podmínky používání portálu jsou platné a účinné od 1.1.2021 a společnost FlexDog s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoliv jednostranně změnit či upravit. 

V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů se mohou uživatelé webových stránek www.flexdog.cz kdykoliv obrátit na naši společnost FlexDog s.r.o., IČO: 09529128, se sídlem Mánesova 917/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a to e-mailem na adresu elektronické pošty [email protected].