FlexDog Zásady zpracování osobních údajů

Platné od: 1.1.2021

Obchodní společnost FlexDog s.r.o., IČO: 09529128, se sídlem Mánesova 917/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, jakožto provozovatel webové stránky www.flexdog.cz, se zavazuje chránit Vaše osobní údaje, bezpečně je uchovávat, nakládat s nimi s ohledem na Vaše soukromí a pravdivě Vás informovat o způsobech a účelu jejich užití. Platné znění těchto zásad najdete vždy na této stránce spolu s informací o datu, od kterého jsou platná. Zásady se vztahují ke službám webové stránky www.flexdog.cz a spolu se zásadami používání souborů cookies jsou součástí podmínek používání uvedeného internetového portálu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, připomínky, či byste chtěli uplatnit Vaše práva související s osobními údaji, neváhejte nás kontaktovat na emailu [email protected].

Jaké údaje zpracováváme?

Služba Flexdog.cz zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete například při registraci do zákaznického účtu. Tato data využíváme, abychom umožnili personalizaci naší služby a mohli poskytovat dle Vašich preferencí aktuální informace o novinkách, změnách cen produktů, marketingových akcích našich a partnerů. Tyto údaje zahrnují:

  • osobní údaje: jméno, příjmení, pohlaví, měsíc a rok narození;
  • kontaktní údaje: email, telefonní číslo;
  • údaje o profilu: uživatelské jméno, heslo, profilová fotografie, velikost, preferované značky a modely
  • uživatelská data: údaje o zařízení, ze kterého přistupujete na náš web, IP adresu, typ prohlížeče, ze kterého přistupujete, časové údaje o vaší návštěvě webu atp. 

Výše uvedené údaje můžete kdykoli upravovat, doplnit či smazat v zákaznickém účtu, pro jehož provoz je povinný pouze email a údaje o profilu relevantní pro přihlášení.

Pokud pro přihlášení do zákaznického účtu využijete služeb třetí strany - Facebook, Google či Apple ID - umožníte FlexDog rovněž přístup k veřejným informacím na vašem profilu (datum narození, email, polohové údaje atp.).

Data o využití našich služeb rovněž čerpáme z informací získaných prostřednictvím souborů cookie. Více informací o zásadách využití souborů cookie najdete zde. Informace získané prostřednictvím souborů Cookie jsou především údaje související s používáním naší služby (uživatelská data viz. výše) a jejich analýza nám pomáhá upravovat a rozvíjet FlexDog.

Služba FlexDog nesbírá jakékoliv citlivé údaje zahrnující např. údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu, přesvědčení či vyznání. 

Proč data sbíráme?

Výše uvedené údaje sbíráme pro účely personalizace služeb Flexdog tak, abychom vám dali možnost nastavit si preference a zpříjemnit procházení stránek (nemusíte například opakovaně zadávat svoji velikost). Osobní a kontaktní údaje jsou důležité pro registraci na webu FlexDog.cz a nastavení oznámení o nových produktech v nabídce, snížení ceny u sledovaných produktů atp. 

Zadáním Vašich kontaktních údajů nám mimo jiné dáváte možnost posouvat naše služby dále prostřednictvím sběru zpětné vazby a hodnocení. Zároveň tak máme možnost informovat Vás formou obchodních sdělení prostřednictvím emailové komunikace o probíhajících akcích Flexdog a partnerů Flexdog, novinkách v magazínu či nových produktech v nabídce. Zpracování kontaktních údajů probíhá pouze na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat např. zde a samozřejmě není podmínkou pro využívání služeb FlexDog.cz. Souhlas udělujete při registraci do zákaznického účtu případně přihlášením k odběru novinek.

Pro marketingové a analytické účely využíváme na webu Flexdog.cz také souborů cookies. Zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu s použiváním Cookies, který můžete odvolat případně blokovat ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Více informací o zásadách využití souborů cookie najdete zde.Jak odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Pokud již nechcete dostávat novinky ze služby FlexDog prostřednictvím obchodních sdělení, máte možnost souhlas odvolat prostřednictvím této stránky. Pokud máte výhrady ke zpracování osobních údajů službou Flexdog, námitku můžete podat na emailové adrese [email protected].

Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve vašem prohlížeči (návod naleznete zde).

Kdo má k datům přístup?

Vaše osobní údaje jsou zpracovány v primárně zaměstnanci FlexDog s.r.o. Všichni zaměstnanci společnosti jsou vázáni mlčenlivostí, která trvá i po ukončení pracovního vztahu. 

FlexDog s.r.o. může jakožto správce osobních údajů pověřit zpracováním další subjekty tzv. zpracovatele. Za zpracovatele je označen každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro FlexDog. s.r.o. pro účely a způsobem, které FlexDog s.r.o. stanoví. Zpracovatelům předáváme údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu.  

Může se jednat např.o poskytovatele IT služeb, provozovatele analytického software, který využíváme pro vyhodnocení marketingových kampaní a chování uživatelů na webu Flexdog.cz, nástroje pro email a online marketing atd.

Bezpečnost dat

Ve FlexDog dbáme na bezpečnost Vašich dat. Abychom zamezili jejich úniku, zneužití či neoprávněnému přístupu, zavedli jsme vhodná technologická i procesní řešení pro bezpečnost vašich dat. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnou legislativou (včetně GDPR). Osobní údaje uchováváme v elektronické podobě, a to v databázích a systémech s omezeným přístupem. Bezpečnost pravidelně testujeme a snažíme s ohledem na dostupné technologie o její další vylepšení.

Jak dlouho údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, po kterou existuje důvod k jejich uchovávání a po kterou je to povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy České republiky. To znamená, že tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu existence Vašeho zákaznického účtu nebo v případě uživatelských dat získaných prostřednictvím souborů cookie po dobu trvání souhlasu s jejich používáním.

Vaše práva

Stran zpracování osobních údajů máte dle aktuálně platné legislativy následující práva na:

1/ informace - FlexDog je povinen na vyžádání informovat, jaké osobní údaje o Vás uchováváme, za jakým účelem je zpracováváme a komu je případně poskytujeme. 

2/ přístup - jsme povinni Vám umožnit přístup k údajům, které jste nám poskytli v průběhu registrace do zákaznického účtu či přihlášením k newsletteru. Společně s informacemi o zpracování těchto dat vám budou tato data na vyžádání zpřístupněna. 

3/ oprava - právo na opravu umožňuje upravit či doplnit údaje, které o Vás uchováváme.

4/ výmaz - máte právo nás vyzvat ke smazání Vašich osobních údajů v případě, že již nejsou potřebné pro uvedené účely (právo být zapomenut), nebo v případech kdy FlexDog nadále nemá zákonný důvod údaje uchovávat, a to včetně případů, kdy již se zpracováním údajů nadále nesouhlasíte. Při naplnění výše uvedených podmínek FlexDog Vaše data plně či částečně odstraní. 

5/ omezení zpracování - pro případ kdy se domníváte, že FlexDog s Vašimi údaji nakládá nesprávně a nechcete žádat o výmaz, máte možnost společnost dočasně omezit zpracování osobních údajů (pro účel dočasné blokace, likvidace dat atp.).

6/ přenos - máte právo po společnosti FlexDog s.r.o. požadovat přenesení automatizovaně zpracovaných osobních údajů získaných na základě souhlasu v běžně používané podobě. Tato data na základě požadavku můžeme předat Vám nebo Vámi zvolenému správci.

7/ vznesení námitky proti zpracování osobních údajů - na základě této námitky ukončíme zpracování osobních údajů pro analytické a marketingové účely.

Vedle výše jmenovaných práv máte možnost kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.